Bit Wartość dziesiętna Zaznacz, jeśli to konieczne Funkcja
0 1 Odwrotny kierunek Normalny lub odwrotny kierunek ruchu lokomotywy. (przydatny
jeśli przypadkowo zamieniliśmy przewody między dekoderem, a silnikiem)
1 2 28/128 kroków prędkości 14 kroków prędkości, w większości przestarzałe, (wyłączone) lub
28/128 kroków prędkości (włączone).
Zdecydowanie zalecamy włączenie, chyba że jest wymagane 14 kroków.
2 4 Praca na prąd stały Odmów (wyłącz) lub zezwól (włącz) na działanie analogowego prądu stałego
(zwykle zaleca się ustawienie „off”, chyba że tak naprawdę analog jest
wymagany).
3 8 Railcom Włączanie / wyłączanie Railcom (Lenz, Zimo, niektóre ESU i niektóre najnowsze dekodery TCS (nieudokumentowana funkcja TCS)). Jeśli nie wiesz czy używasz Railcom, pozostaw wyłączone.
4 16 Złożona krzywa prędkości Prosta prędkość „min, mid, max” (CV2, CV6, CV5)
krzywa (wyłączona), lub
złożona krzywa prędkości (CV67 do CV94) (włączona)
5 32 Długi adres lokomotywy Krótkie (czasem nazywane „dwucyfrowe”) adresowanie
z CV1 (wyłączony) lub
Długie (czterocyfrowe) adresowanie z CV17 i CV18 (włączone)
6 64 Wyjątek Zwykle nieużywane, sprawdź wyjątki w instrukcji obsługi dekodera.
7 128 Wyjątek Zwykle nieużywane, sprawdź wyjątki w instrukcji obsługi dekodera.
CV 29 value:
Zaznacz pola powyżej i zobacz wartość CV29 w polu
po lewej stronie, lub wpisz w pole odczyt wartości z dekodera,
i naciśnij

aby zobaczyć, jakie opcje są wybrane.
Adres: CV17:
CV18: