Wgrywanie nowych plików dźwiękowych do modułów dźwięku X-clusive-S, micro i Uhlenbrock Intellisound, a także do ustawiania wszystkich CV komponentów SUSI. Możliwe jest również symulowanie działania modułów dźwiękowych X-clusive-S i micro XS na programatorze.
Programator opcjonalnie dostępny do połączenia szeregowego (SUSI-PRS) lub do połączenia USB (SUSI-PRU)