Narzędzie do programowania DigiProgrammer i związane z nim oprogramowanie DigiProgram PC razem tworzą uniwersalną konsolę do programowania dekoderów, która ułatwia nam zarządzanie naszymi lokomotywami wyposażonymi d dekodery DCC.

Dzięki  zastosowaniu DigiProgrammera rejestr CV można łatwo zapisać i odczytać niezależnie od  producenta i typu dekodera DCC

Funkcje DigiProgrammer:

Testowanie funkcji lokomotyw (silnik, wyjścia funkcyjne, dźwięk),
pisanie i czytanie rejestrów CV dla dekoderów jazdy,jazdy i dźwięku i dekoderów funkcyjnych  (tryb bezpośredni, tryb POM),
aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dekoderów,
automatyczne pobieranie ścieżek dźwiękowych dla dekoderów jazdy i dźwięku.

DigiProgram działa tylko w systemie operacyjnym Windows10!

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dekoderów  i pobieranie dźwięku działa tylko z dekoderem DigiDrive-3.x, DigiDrive-4.x, DigiSound-3.x, DigiSound-4.x, DigiSound-Jumbo2!

Złącza i diody LED:

Power in: wejście zasilania.
Track out: Wyjście złącza szynowego.
USB: połączenie USB z komputerem.
PRG. LED: Dioda LED stanu wyjścia, zielona.
Err. LED: LED błędu, kolor czerwony

Wewnętrzne diody LED, zworki:

Select: Wybór źródła zasilania.
PL2, PL3: Selektor napięcia wyjściowego.
J1 (PL1): DigiProgrammer służy do aktualizacji programu.
CTRL2: Dioda LED stanu działania.
CTRL1: Wskaźnik LED danych. Miga, gdy dane są odbierane z komputera.